Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Jak zabít octomilky - využití octomilek

Využití octomilek

Octomilky se využívají jako laboratorní zvíře třeba ke zkoumání rakoviny. Dalším využitím je násada (potrava) pro jiné druhy živočichů. Ke krmení se využívají jak larvy, tak i dospělí jedinci.

Zdroj: Jak zabít octomilky
Zveřejněno: 8.11.2015SiteMAP