Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Reverzní osmóza - princip reverzní osmózy

Princip reverzní osmózy

Reverzní osmóza se využívá především při přípravě pitné vody, například z vody mořské. Proces reverzní osmózy se jako způsob průmyslové úpravy vod používá asi od začátku 60. let 20. století. Původně byly systémy úpravy vody používající princip reverzní osmózy vyvinuty na objednávku armády za účelem demineralizace mořské vody. Tato metoda se ukázala jako efektivnější a hospodárnější než jakékoliv jiné metody úpravy vody. I někteří renomovaní výrobci alkoholických nápojů, kteří si přejí dosáhnout dokonalé kvality svých nápojů, používají vodu upravenou právě metodou reverzní osmózy. Reverzní osmóza je založena na využívání jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to znamená bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (například voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul, takzvaný osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším, než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky s molekulovou hmotností vyšší než 200 jsou odváděny do odpadu. Osmóza je základem metabolismu všech živých organismů. Díky ní se do každé živé buňky dostávají živiny a naopak odpadní látky jsou odváděny z buňky pryč. Zdokonalování technologie umožnilo použití systému reverzní osmózy i v domácích podmínkách. Voda získávaná pomocí reverzní osmózy má unikátní míru čistoty. Reverzní osmóza je tak v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod.

Zdroj: Reverzní osmóza
Zveřejněno: 5.3.2015SiteMAP