Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Ochranné pásmo - ochranné pásmo vodovodu

Ochranné pásmo vodovodu

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

Zdroj: Ochranné pásmo
Zveřejněno: 2.7.2017SiteMAP