Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Nano pěna - nanotechnologie

Nanotechnologie

Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaným technologiím současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1–100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly, a dokonce i samotné atomy.

Nanotechnologie zahrnují oblasti vědy a technologie, jejichž cílem je přesné ovládání jednotlivých atomů a molekul tak, aby vznikl nějaký objekt, například čip tisíckrát menší než struktury vyráběné doposud běžnou technologií, anebo struktura s novými vlastnostmi (elektrickými, optickými, fyzikálními a podobně), které lze pochopit a ovládnout.

Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé, již v současnosti nalézají uplatnění v mnoha oblastech běžného života.

Zdroj: Nano pěna
Zveřejněno: 13.12.2016SiteMAP