Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Motorová sekačka - co dělat, když motorová sekačka nestartuje?

Co dělat, když motorová sekačka nestartuje?

Může se stát, že vám sekačka nebude startovat. Příčinou tohoto problému může být několik závad. Je zapotřebí zkontrolovat, zda není uvolněná rukojeť ovládání nože, jestli není odpojen kabel zapalovací svíčky, zda je páčka ovládání plynu ve správné startovací poloze, jaké je množství benzínu v nádrži, jestli není ucpané palivové vedení. Může jít rovněž o závadu zapalovací svíčky či zahlcený motor.

Pokud jste vše překontrolovali a sekačka stále nestartuje, tak budete muset vyhledat odborný servis.Zdroj: Motorová sekačka
Zveřejněno: 20.2.2016SiteMAP